Skip to content

Zkracování titulků

Last updated on 14. 4. 2023

Jak už bylo řečeno, když tvoříme titulky, pohybujeme se v proklatě těsném časoprostoru. Znamená to, že určitou informaci musíme vtěsnat do co nejmenšího počtu znaků. Z toho vyplývá, že třeba na rozdíl od situace, kdy překládáme knihu, musíme u titulků uvažovat, jak dané sdělení vyjádřit co nejúsporněji. Proto také často hledáme co nejkratší synonyma. Až když je i ta nejkratší formulace příliš dlouhá, musíme nějakou informaci oželet.

V žádném případě bychom ale kvůli počtu znaků neměli tvořit věty gramaticky patologické (například Řekla mi. místo Řekla mi to.) nebo bez interpunkce. Vraťme se ale k synonymům. V češtině je totiž celkem časté, že kratší synonymum je formálnější než synonymum delší. Vemte si třeba li, zda a jestli, dle a podle, dnes a dneska, jenjenom, vždy a vždycky. Proto si musíme dávat pozor, abychom takovýmto kratším synonymem nevhodně neposunuli styl. Když například titulkujeme teenagera, který mluví velmi neformálně, neměl by používat li nebo dle, pokud k tomu není nějaký zvláštní důvod, například parodie. Někteří titulkáři bohužel volí nejkratší synonyma zcela automaticky i tam, kde jsou naprosto nevhodná. A někdy se stane, že zvolí slovo, které se tváří jako synonymum, ale ve skutečnosti označuje něco jiného, tak například žaloba není totéž jako obžalobaperlorodka není totéž jako perlotvorka.

Koneckonců čtecí rychlost se obvykle nemusí dodržovat absolutně: když ji občas nějaký titulek překročí, nic se nestane, ale opravdu se to musí dít jen tu a tam.

Ilustrace: Midjourney