Skip to content

Titulkujeme v Subtitle Editu (videokurz)

Naučte se efektivně pracovat s nejoblíbenějším bezplatným titulkovacím programem. Videokurz se skládá ze série výukových videí a balíčku s přednastaveným programem Subtitle Edit (pro Windows a Linux), stručnou příručkou k videokurzu a dalšími praktickými informacemi. Kurz je určen především pro překladatele, ale nejen pro ně.

Ve videích (103 minut) se seznámíte s nejdůležitějšími prvky a funkcemi programu včetně několika „utajených“ a naučíte se:

  • pracovat s načasovanými titulky,
  • časovat nenačasované titulky,
  • tvořit titulky od nuly.

Zapomeňte na myš – pracovat budeme téměř výhradně s klávesovými zkratkami, protože je to rychlejší a zdravější. A některé úkony se ani jinak udělat nedají. Dozvíte se, které klávesové zkratky jsou nejdůležitější, a v instalačních souborech je budete mít předem nastavené – při standardním nastavení byste totiž program nevyužili naplno. Všechny prezentované funkce a úkony si sami můžete vyzkoušet. Většinu z toho, co se naučíte, využijete i při práci s jinými titulkovacími programy.

Kurz obsahuje:

  • 7 videí, celkem 103 minut, přístup na tři měsíce,
  • složku s přednastaveným programem Subtitle Edit (pro Windows a Linux) a s aktuální kontrolou českého pravopisu,
  • stručnou příručku obsahující nejdůležitější informace z videokurzu,
  • přehled klávesových zkratek.

Videi provází a balíček připravil Miroslav Pošta, zkušený titulkář a redaktor titulků, autor knih o titulkování a jazykových technologiích (Titulkujeme: Audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích, Technologie ve službách překladatele aj.) a lektor, který vyučuje audiovizuální překlad na několika vysokých školách.

Koupit