Skip to content

O Titulkujeme.cz

O Titulkujeme.cz

Vítejte na staronových stránkách o profesionálním titulkování audiovizuálních pořadů.

Začalo to v roce 2011, kdy jsem vydal vůbec první českou knížku o titulkování. Jmenovala se Titulkujeme profesionálně. Záhy se dostala na seznam literatury pro studenty překladatelských oborů. Za ty roky se ledacos změnilo, a tak některé kapitoly přestaly být aktuální. Když jsem se ale knížku pokusil aktualizovat, vzpírala se tomu. Proto jsem napsal knížku novou a nazval ji Titulkujeme: Audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích. Je útlejší než první knížka a je pojatá méně odborně, ale myslím si, že odpovídá na většinu nejdůležitějších otázek. Jestli tedy chcete porozumět základům titulkování, zkuste v téhle knížce zalistovat.

Jak na český trh přicházejí světové streamovací společnosti, poptávka po titulcích raketově roste. I díky tomu se titulkům už několik let věnuji prakticky na plný úvazek. Hlavně na začátku byla o titulkáře nouze a zkušených redaktorů (nebo chcete-li, kontrolorů kvality, „QCerů“) bylo ještě méně. Proto mi rukama prošlo opravdu velké množství titulků. U některých jsem skřípal zuby, u jiných jsem se tetelil blahem. Postupně jsem si začal uvědomovat, které nástrahy titulkářům komplikují život nejčastěji, a začal jsem si je zapisovat.

Na tomto webu bych se rád o své objevy podělil. Některé závěry budou subjektivní, ale pokaždé jsem se je snažil podložit důkladným průzkumem. Všechno jsem ověřoval v jazykových příručkách a korpusech. Také jsem si vytvořil velký korpus profesionálních titulků, ve kterém dokážu zjistit, co se skutečně používá a jak, takže si nic nemusím cucat z prstu.

Nechci ale psát jen o nástrahách a chybách. Titulkováním se zabývám na plný úvazek a současně sleduji diskuse a dění v této oblasti u nás i v zahraničí. Chci proto psát i o dalších tématech, které se nějak týkají titulkování a audiovizuálního překladu.

Pokud mi to čas dovolí, budu psát dál i sesterský blog Translatoblog.cz. Tam ale budu zveřejňovat tak jako dosud články delší, hlavně o jazykových technologiích pro překladatele. Slibuju sobě i čtenářům, že na Titulkujeme.cz budou články výrazně kratší.

Miroslav Pošta

mirek zvaináč babylonia cz