Skip to content

Jak se v titulcích překládá „wow“?

Ve velkém korpusu profesionálních titulků jsem zjišťoval, jak se překládá anglické „wow“. Co jsem zjistil?

Před časem jsem si vytvořil anglicko-český korpus profesionálních titulků zveřejněných na streamovacích platformách. Díky tomu můžu zjišťovat, jak se to či ono překládá. A protože je korpus celkem velký (necelých 22 milionů slov na české straně), dokážu říct, která slova jsou typická pro překlady, zatímco v autentických českých textech se skoro nevyskytují. (O takzvané překladatelštině více tady.)

V článku o titulkářské překladatelštině jsem se už zmínil, že jedním z prvků tohoto zvláštního jazyka je slovíčko „páni“, kterým se často překládá anglické citoslovce „wow“. Tentokrát mě zajímalo, jak jinak se ještě toto slovíčko překládá. Co jsem v korpusu našel?

 • (no) páni (3246)
 • (no) pane jo (52)
 • (no) teda (316), no tedy (4)
 • (no) ty jo (154), týjo (8), tyjo (10), tý jo (3)
 • wow (79)
 • no ne (27)
 • super (42)
 • panečku (38)
 • ty bláho (12)
 • ty vole (10)
 • ty brďo (7)
 • další méně časté ekvivalenty: to koukám, (to je) hustý, jů, jé, paráda, to je úžasné, (no) do prdele, (no) výborně, Ježíši, bezva, je to bomba, a sakra, podívejme, ano, fíha atd. atd.

Uvedené hodnoty jsou jen orientační, protože někdy mám originál a překlad nesprávně zarovnaný. Ale i tak je jasné, že nejčastějším ekvivalentem je (no) páni, které je ale v autentickém mluveném jazyce mnohem vzácnější. Slyšeli jste někdy dnešního teenagera, že by řekl páni? S teenagery moc v kontaktu nejsem, ale celkem by mě to překvapilo.

Další zajímavé zjištění je to, že se před český ekvivalent někdy přidává no. A že ekvivalentem je často spojení zájmena ty a něčeho dalšího. Zdráhám se říct, že jde o podstatné jméno v 5. pádě, protože nevím o tom, že by existovalo třeba slovo brďa (anebo neutrum brďo?). Mimochodem v korpusu autentického mluveného jazyka Oral je celkem časté spojení, které je v korpusu zapisované jako ty vogo nebo ty vago. Nevím, jestli se tomuto výrazu titulkáři vyhýbají proto, že už se tolik nepoužívá, nebo se jim to černé na bílém (nebo spíš bílé na černém) moc nepozdává, ale v korpusu Oral má toto vyjádření víc výskytů než páni.

Měl bych také dodat, že v mnoha případech zůstává wow z různých důvodů nepřeloženo nebo je přeloženo kontextově, třeba jako aha nebo jo.

A co vy? Máte nějaký osvědčený ekvivalent anglického wow, který jsem neobjevil? Můžete se o něj podělit tady a já nejzajímavější odpovědi zveřejním v doplněné verzi článku.

Ilustrace: Midjourney