Skip to content

Užitečné odkazy

Doporučená literatura – titulkování

Díaz Cintas, J. – A. Remael: Audiovisual Translation: Subtitling. St. Jerome Publishing, 2007.

Pedersen, Jan. The FAR model: assessing quality in interlingual subtitling. The Journal of Specialised Translation, Issue 28.

Pošta, Miroslav. Titulkujeme: Audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích. Apostrof, 2019.

Pošta, Miroslav. Titulkujeme profesionálně. Apostrof, 2. vydání 2012.

Szarkowska, A.: Report on the results of an online survey on subtitle presentation times and line breaks in interlingual subtitling.

Doporučená literatura – mluvená čeština

Cvrček, V. a kol. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Karolinum, 2015 (2. vyd.).

Sgall, P. – J. Hronek: Čeština bez příkras. Jinočany, H&H 1992 (1. vyd.), Karolinum 2014 (2. vyd.).

Český jazykový atlas.

Redakční pravidla pro úpravu titulků (style guides)

Návrh zásad tvorby titulků. Jednota tlumočníků a překladatelů, 2019.

Czech Timed Text Style Guide. Netflix.

Timed Text Style Guide: General Requirements. Netflix.

Timed Text Style Guide: Subtitle Timing Guidelines. Netflix.

Doporučené slovníky a příručky

Ouředník, Patrik. Šmírbuch jazyka českého: slovník nekonvenční češtiny 1945-1989. Čtvrté, doplněné vydání. Volvox Globator, 2016.

Hugo, Jan a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Maxdorf, 2020.

Software

Subtitle Edit

VisualSubSync Enhanced