Skip to content

Titulky nejsou sekaná

Titulkování je překladatelská disciplína, ve které se musí dodržovat spousta pravidel, ale protože tato disciplína byla donedávna poměrně neznámá, často se do ní pouští i ten, který o existenci těchto pravidel neví. Včetně překladatelů, kteří se živí překladem „klasických“, tzn. jiných než audiovizuálních textů. Co nejhoršího můžou s titulky udělat? Dialogy a monology přeložit jako jakýkoliv jiný text a pak je nasekat do jednotlivých titulků. Čistě podle délky. Jak to vyjde. Proč je to špatně?

Za prvé je chyba přeložit titulky jako jakýkoliv jiný text, protože když nebereme v úvahu, kolik je k dispozici času, s velkou pravděpodobností budou titulky příliš rychlé – na jednu sekundu bude vycházet víc znaků, než kolik diváci zvládnou přečíst. A za druhé budou titulky „naporcovány“ tak, že to bude ztěžovat porozumění.

Podívejme se na rozdíl mezi správně a nesprávně členěnými a zalomenými titulky. Ukážeme si to na prvních větách z Vančurova Rozmarného léta. Zapomeňme protentokrát na rychlost (řekněme, že je text předčítán velmi pomalým tempem) a zaměřme se na členění. V prvním sloupci jsou titulky, které vytvořil nezkušený titulkář. Bral v úvahu jen maximální počet znaků na řádek (42 znaků). V druhém sloupci jsou titulky, které vytvořil jeho zkušený kolega.

Chybně členěné a zalamované titulkySprávně členěné a zalamované titulky
Mnozí odvážlivci, když se octli na počátku
velikolepého měsíce června, usedají do

stínu platanů a jejich urputné vzezření se
stává mírným. Hle, větvoví a vysoký

sloupec rtuti, jež se zdvíhá a opět klesá,
připomínajíc oddech spáče. Hle, kyv

slunečníku a tato tvář, kdysi hrůzná. Ať

poshoví nos a odulý ret, jenž vyrazil z

obličeje tak prudce, ať se mírní, neboť,
probůh, město je klidné.
Mnozí odvážlivci, když se octli
na počátku velikolepého měsíce června,

usedají do stínu platanů
a jejich urputné vzezření se stává mírným.

Hle, větvoví a vysoký sloupec rtuti,
jež se zdvíhá a opět klesá,

připomínajíc oddech spáče.

Hle, kyv slunečníku a tato tvář,
kdysi hrůzná.

Ať poshoví nos a odulý ret,
jenž vyrazil z obličeje tak prudce,

ať se mírní,
neboť, probůh, město je klidné.

V druhém sloupci je titulků víc, to ale nevadí. Jsou „vzdušnější“ a hlavně jsou logicky strukturované, takže se lépe čtou. Ukažme si hlavní chyby, které nastaly v prvním sloupci. Největší prohřešek nastal, když byly věty několikrát rozděleny do dvou titulků na nevhodném místě: usedají do | stínu platanů…; Hle, větvoví a vysoký | sloupec rtuti… atd. Správné je souvětí rozdělit v místě, kde začíná nebo končí věta (vedlejší nebo hlavní), případně na jiném logickém místě. Prohřeškem je i to, když je titulek zalomen na nevhodném místě, tzn. „enter“ je tam, kde nemá co dělat, takže od sebe oddělí slova, která patří k sobě, například se | stává nebo ať | poshoví. V žádném případě by na konci řádku neměla být předložka nebo spojka. V našem případě se to týká předložek do a z.

S titulky podobnými těm v prvním sloupci se také setkáváme tam, kde je strukturovala umělá inteligence. Ale nejčastěji se s nimi setkávám tam, kde si klient neuvědomil, že titulkování je svébytná disciplína, našel si překladatele, objednal „klasický“ překlad a ten si sám do titulků „nasekal“. Děje se to hlavně u komerčních zakázek, např. u propagačních videí, ale i u některých dokumentárních filmů. Proto takovéto „wordovské“ zakázky nepřijímám a klientům nabízím, že jim dodám kompletní titulky včetně časování. A stejný postup doporučuji i všem kolegům.

Ilustrace: Midjourney